مراکز نمایشگاهی - شرکت نمایشگاههای بین المللی استان اصفهان

شرکت نمایشگاههای بین المللی استان اصفهان

مدیریت: علی یارمحمدیان
تلفن: 32603006-031
فکس: 32602006-031
کد پستی: -
ایمیل: info@isfahanfair.com
وبسایت: www.isfahanfair.com
آدرس: اصفهان – پل شهرستان

توضیحات

بيانيه ماموريت بايد به گونه اي تدوين گردد تا حوزه عملكرد شركت را به وضوح و روشني توصيف نمايد، همچنين سنجش ميزان همخواني اجراي هر برنامه يا فعاليت با حوزه عملكرد شركت بوسيله ميزان تطابق آن با بيانيه ماموريت سنجيده مي شود. از جمله مواردي که بايد در تدوين بيانيه ماموريت هر شركت مورد توجه قرار گيرد موارد زير است: · مشتريان (تعيين بازار هدف) · محصولات/خدمات · تعيين بازار جغرافيايي (تعيين آن که شركت بايد در کجا به دنبال مشتري باشد) · فناوري · فلسفه وجودي شركت (شامل ارزش‌ها، اخلاق و باور‌ها) · تصوير عمومي (نوآوري‌هاي شركت براي جامعه) · کارمندان · شايستگي‌هاي محوري (تعيين آن که شركت چه مواردي را به طور خاص خوب انجام مي‌دهد) ماموريت و بيانيه ماموريت شركت نمايشگاه هاي بين المللي استان اصفهان به شرح زير تدوين گرديده است: بيانيه ماموريت شركت را مي توان تفسير ماموريت آن دانست. بيان جزئيات بيشتر ماموريت در قالب بيانيه آن صورت مي پذيرد.

 تماس با ما

تامین منابع انسانی: 09214376162

پست الکترونیک: hr@messe.ir

-------------------------------------------------

دفتر مرکزی: 02136619525

پست الکترونیک:  info@messe.ir

-------------------------------------------------

آدرس: تهران، میدان بهارستان، خیابان صفی علیشاه، پلاک68، واحد 6