مراکز نمایشگاهی

مشخصات - مساحت - اطلاعات مدیریت - آدرس و ...

اطلاعات نمایشگاهی

انواع نمایشگاه - اهمیت نمایشگاه - ارکان نمایشگاه و ...

معرفی خدمات

خدمات مشاوره ای نمایشگاه - خدمات تخصصی نمایشگاه و...

اطلاعات نمایشگاهی

فهرست خدمات
خدمات مورد نیاز مشارکت کنندگان - غرفه داران
مشاوره تخصصی نمایشگاهی
خدمات مورد نیاز مشارکت کنندگان - غرفه داران

آموزش تخصصی نمایشگاهی
خدمات مورد نیاز مشارکت کنندگان - غرفه داران
ثبت‌نام و آماده‌سازی غرفه‌های نمایشگاهی
خدمات مورد نیاز مشارکت کنندگان - غرفه داران

انواع نمایشگاه
مطالب مهم آموختنی
امور پذیرایی
خدمات مورد نیاز مشارکت کنندگان - غرفه داران

ترانسفر و خودروهای تشریفات
خدمات مورد نیاز مشارکت کنندگان - غرفه داران
امور تشریفات فرودگاهی
خدمات مورد نیاز مشارکت کنندگان - غرفه داران

 تماس با ما

تامین منابع انسانی: 09214376162

پست الکترونیک: hr@messe.ir

-------------------------------------------------

دفتر مرکزی: 02136619525

پست الکترونیک:  info@messe.ir

-------------------------------------------------

آدرس: تهران، میدان بهارستان، خیابان صفی علیشاه، پلاک68، واحد 6